0989 624 639

Chính sách hoàn hủy

1. Trường hợp bị hủy bỏ lỗi do LPH Travel

Nếu LPH Travel không thực hiện được chuyến du lịch, chúng tôi sẽ báo ngay cho khách hàng biết và thanh toán lại cho khách hàng toàn bộ số tiền khách hàng đã đóng trong vòng 3 ngày kể từ lúc việc thông báo hủy chuyến du lịch bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cộng thêm các chi phí phát sinh nếu có.

2. Trường hợp bị hủy bỏ do khách hàng

– Trường hợp hủy chuyến du lịch ngay sau khi đăng ký đến 7 ngày trước ngày khởi hành, Quý khách sẽ không bị phạt.

– Trường hợp hủy chuyến du lịch trong vòng từ 5 ngày trước ngày khởi hành, Quý khách sẽ chịu phí 50% trên giá vé du lịch.

– Trường hợp hủy chuyến du lịch trong vòng từ 3 ngày trước ngày khởi hành, Quý khách sẽ chịu phí 75% trên giá vé du lịch.

– Quý khách hủy chuyến du lịch trong vòng từ 0 ngày trước ngày khởi hành, Quý khách sẽ chịu phí 100% trên giá vé du lịch.

3. Một số các lưu ý

4. Trường hợp hủy tour dành cho khách hàng thanh toán trực tuyến

+ Khách hàng hủy vé du lịch theo đúng những qui định trên, trong trường hợp khách thanh toán trực tuyến, nếu hủy vé du lịch khách hàng sẽ chịu toàn bộ phí ngân hàng cho việc thanh toán tiền vé du lịch.

+ Việc hoàn trả tiền cho khách sẽ được LPH Travel thực hiện ngay sau khi ngân hàng thông báo tiền đã chuyển tiền thành công đến số tài khoản của LPH Travel.

5. Trường hợp bất khả kháng

Nếu chương trình du lịch bị hủy bỏ hoặc thay đổi bởi một trong hai bên vì một lý do bất khả kháng (hỏa hoạn, thời tiết, tai nạn, thiên tai, chiến tranh, hoãn và hủy chuyến của các phương tiện vận chuyển công cộng…), thì hai bên sẽ không chịu bất kỳ nghĩa vụ bồi hoàn các tổn thất đã xảy ra và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Tuy nhiên mỗi bên có trách nhiệm cố gắng tối đa để giúp đỡ bên bị thiệt hại nhằm giảm thiểu các tổn thất gây ra vì lý do bất khả kháng.