0989 624 639

Hình thức thanh toán

Quý khách có thể thanh toán bằng một trong các hình thức sau:

1. Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt tại trụ sở chính công ty

– VĂN PHÒNG HÀ NỘI:

– VĂN PHÒNG TPHCM:

Thời gian làm việc:

2. Thanh toán qua thẻ ngân hàng ( Internet Banking/Visa/thẻ tín dụng)